Starý web

Starý web po více než dvanácti letech ztratil svůj význam, zůstal zachován pouze kvůli databázím.