Skip to content

Chain's H.Q.

PDF Tisk

Ná této stránce najdete soupis všech současných aktivit.

Vyberte si z nabídky předmět který vás zajímá.

 

Spadají sem počítače Amiga, kterým se nyní intezivně věnuji po stránce oprav.

Rovněž zde jsou některé výsledky mého snažení jejich programování.

Neoddělitelnou částí jsou i překlady her. Starší překlady vznikly s překladatelskou skupinou PART.